Suda Kokuta (1906-1990)

Suda Kokuta (1906-1990) | Laughing Tiger
Suda Kokuta (1906-1990) - SOLD